HOME > Werkfolder > Disclaimer
HomeStel een VraagSitemapDocumentatieaanvraagZoekenStel in als favoriet
LOGIN  
Username
Password
 
Nederlands
KBS de Westhoek
Disclaimer
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van KBS de Westhoek.
 
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiŽren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KBS de Westhoek. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door KBS de Westhoek met zorg is samengesteld, is KBS de Westhoek niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.
 
Alle informatie op deze website wordt door KBS de Westhoek met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. KBS de Westhoek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel KBS de Westhoek alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is KBS de Westhoek niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.